Privacybeleid

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je hier graag over welke gegevens Van Jansje van jou verzamelt en waarom. 

Van Jansje, gevestigd aan de Boomaweg 8, 2553 ED Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vanjansje.nl
Boomaweg 8, 2553 ED Den Haag
Telefoonnummer: 06-27407730

Persoonsgegevens die ik verwerk

Van Jansje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Van Jansje heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.  Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Van Jansje kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Van Jansje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om producten op maat te maken welke persoonlijke informatie bevatten
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • -Van Jansje analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Van Jansje zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens komen na het invullen van het contactformulier direct in de mailbox van Van Jansje. Hier vormen ze samen een klantenbestand en tevens de administratie. De persoonsgegevens worden minstens een jaar na de opdracht bewaard.

Voor de Belastingdienst is iedere ondernemer wettelijk verplicht de basisgegevens voor zijn administratie 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Jansje deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in de opdracht, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Van Jansje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Van Jansje jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemmingen. Bijvoorbeeld op social media, producten als voorbeeld op mijn site of als onderdeel van mijn portfolio.

Cookies, of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Van Jansje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Een andere cookie die Van Jansje gebruikt is de Facebook Comments Plugin (o.a. de ‘vind ik leuk’-functie en de reacties, gekoppeld aan Facebook en jouw profielfoto van Facebook). Het gebruik van deze functies kan ertoe leiden dat er door Van Jansje of door anderen gegevens worden verzameld of gedeeld over jou. Van Jansje regelt in dit geval niet hoe jouw gegevens worden verzameld, opgeslagen, gebruikt of gedeeld door sites van externe partijen of aan wie dat openbaar wordt gemaakt. Zorg ervoor dat je het privacy beleid en de instellingen op de sites van jouw sociale netwerken leest om er zeker van te zijn dat je begrijpt welke gegevens ze delen en je daar ook mee akkoord gaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/ opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vanjansje.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Van Jansje zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren. Van Jansje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen van jouw persoonsgegevens

Van Jansje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met me via info@vanjansje.nl. Dan ga ik hier uiteraard direct mee aan de slag.

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Voel je vrij om me te mailen hierover via info@vanjansje.nl